Πιστοποιητικά Εταιρείας

​Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2008 και επίσης διατηρεί σύστημα "Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων” το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/ΓΠ οικ/1348.

Μπορείτε να κάνετε λήψη των πιστοποιητικών της εταιρείας μας στους παρακάτω συνδέσμους.